Response Single Blog Post Page

จุดเริ่มต้นของ Ventold

จุดเริ่มต้นของ Ventold

Ventold Software & Design เกิดจากการรวมตัวกันของ กลุ่มนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis), นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Software Developer), นักทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ (System Tester), นักออกแบบเว็บไซต์ (Graphic Design), นักออกแบบสิ่งพิมพ์ (Artwork Design) แต่ด้วยความที่เรารู้จักกัน เราจึงได้แบ่งปัน แนะนำ เทคนิคการทำงานซึ่งกันและกันด้านที่ตัวเองถนัด

เมื่อวันเวลาผ่านไป เราก็ได้มีการแนะนำลูกค้าที่มีความต้องการที่เราไม่ถนัดให้กัน เช่น ลูกค้าเคยจ้างให้สร้างเว็บไซต์ แล้วก็ถามว่าอยากทำนามบัตรกับโบรชัวร์ พอจะใครที่ออกแบบสวยๆ ราคาไม่แพงบ้างไหม และอื่นๆ อีกหลายงานที่เราแชร์ข้อมูลกัน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเราขึ้นมาใช้ชื่อว่า All Idea Box เปรียบเสมือนกับสถานที่เก็บความรู้ของพวกเรา ที่จะสร้างผลงานดีๆ ให้กับผู้ที่ต้องการนั่นเอง

ด้วยความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ของทีมงาน ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ในวงการ IT มามากมาย ได้พบเจอกับปัญหาและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้สั่งสม มาใช้ในการออกแบบพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณ ได้เป็นที่รู้จัก มียอดการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้น และเรามั่นใจว่า สิ่งที่เราจะมอบให้คุณนั้น จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน เพราะ ความต้องการของคุณ คือ งานของเรา

Service

IOS Andriod Andriod PHP Language .net Language Java Language Jquery